Beitstaden historielag jubilerer, 50 år med lokalhistorie

Styret i Beitstaden historielag i jubileumsåret; f.v. Erik Elnan, Knut Arne Larsen, Jan Olav Haraldsen, Karin Talmo, Helga Nerdal, Solfrid Skevik, Solrun Holien og Torbjørn Kolstad. Foran leder Per Harald Ressem.

Per Harald Ressem, leder i Beitstaden historielag

Beitstaden historielag ble stiftet 23. oktober 1967 og laget har som formål å drive lokalhistorisk arbeid i Beitstad, Malm og Namdalseid. Disse bygdene var fra gammelt av samme prestegjeld, og fra 1846-1904 var dette en kommune.

Stiftinga av Beitstaden historielag var et resultat av lokalhistorisk arbeid som mange personer hadde drevet med gjennom flere år. Lars Waggen hadde allerede før 1900 samlet stoff med tanke på ei bygdebok. Da han døde i 1917 ble Petter J Tessem anmodet om å videreføre arbeidet. Han samlet mye stoff før han døde i 1930. De to fikk samlet mye historisk stoff som senere historikere har hatt nytte av.

Martin Landsem fikk utgitt Malmboka, Henrik Bartnes hadde jobbet lenge med «en kommune og allmenn historie» for de tre bygdene. Sturla Brørs hadde kommet langt på veg med gardshistoria for Namdalseid.

Det var sikkert dette som førte til at de syv personene Knut Aas, Trygve Silset, Petter Landsem, Sturla Brørs, Erling Høyhilder, Kristoffer Brekken og Henrik Bartnes sendte ut innbydelse til interesserte for å danne et historielag. Lagets første styre ble: Fra Malm; Petter Landsem, Otto Hansen og Per Larsen, fra Beitstad; Kjellfrid Benum Kvam, Knut Aas og Haakon Kvam. Namdalseid ble representert med Birger Brørs, Halvdan Holien og Ragnhild Sæther. På styrets første møte 11.januar 1968 ble Haakon Kvam valgt til lagets første formann.

Lagets første store oppgave ble utgivelse av «Det gamle Beitstaden» av Henrik Bartnes.
Beitstaden historielag begynte å gi ut lagets «Årsskrift» i 1980, senere har dette kommet ut hvert år. Dette er et viktig bidrag for å få skrevet ned og publisert lokalhistorisk stoff som kanskje ellers ville gått tapt. Historielaget har gitt ut en rekke bøker og skrifter samt produsert en del DVDer med lokal musikk. 40-års jubileet hadde fokus på lokal musikk, og det er gjort mye for å ta vare på kulturminner både på innmark og utmark.

Beitstaden historielag har arrangert flere bussturer, turmarsjer og kulturminnedager. Vi deltar på de lokale bygdadagene, og de siste årene har vi også deltatt på Steinkjermartnan sammen med andre historielag.

Vi har hatt ei ganske omfattende maleriutstilling av Olaf Waade i den gamle kraftstasjonen i Follafoss. Laget var også aktivt med på flere steder under 200-års feiringen av grunnloven. Historielaget mottar mye både bilder og skrifter som blir scannet og registrert. Det er også ei gruppe som strever med å sette navn på gamle konfirmasjonsbilder i Beitstad kirke. I sommer var laget med på å markere at det er 100 år siden H.K. Foosnæs døde.

Beitstaden historielag har cirka 675 medlemmer, og 50-årsjubileet blir feiret i Sprova Grendehus 28.oktober. Her blir det lagt fram ei fyldig 50-årsmelding, servering av rømmegrøt med pliggi etterfulgt av kaffe.

Vi håper mange ser seg tid til å møte opp, musikk blir det både til underholdning og en svingom eller tre. Se annonser for påmelding.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse