Dose 3 til personer med nedsatt immunforsvar

Regjeringen har bestemt at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en 3. dose koronavaksine (illfoto)

NAMSOS

Regjeringen har bestemt at personer med alvorlig svekket immunforsvar skal få tilbud om en 3. dose koronavaksine. Innbyggere dette gjelder kan kontakte Namsos kommunes koronatelefon: 99152745 for å avtale vaksinering.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar har dårligere immunrespons (oppnår lavere grad av beskyttelse) etter vaksinasjon med koronavaksiner. De samme gruppene har også høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de smittes med koronaviruset. Flere studier viser at enkelte av disse kan få en bedre immunrespons (bedre beskyttelse) ved at de får en tredje vaksinedose.

Grupper med nedsatt immunforsvar

FHI har laget en oversikt over hvilke grupper med svekket immunforsvar som kan få dose 3 med koronavaksine. I tillegg har spesialisthelsetjenesten utarbeidet en liste over medisiner med betydelig immundempende virkning som gjør at brukerne anbefales 3. dose med koronavaksine.

Enklere tilgang til 3. dose for personer med nedsatt immunforsvar

Sammen med de fagmedisinske miljøene og spesialisthelsetjenesten har Folkehelseinstituttet utarbeidet en oversikt over hvilke sykdommer personer som anbefales en 3.dose har og hvilke medisiner de bruker.

Oversikt over hvem som anbefales vaksinasjon

Gruppe 1

 • Organtransplanterte
 • Benmargstransplanterte de siste 2 årene
 • Alvorlig og moderat medfødt immunsvikt
 • Alvorlig nyresvikt (stadium 5) eller i aktiv dialyse
 • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 må kunne vise dokumentasjon på dette, i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat eller annen tilsvarende skriftlig dokumentasjon.

Gruppe 2

 • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak.
  • Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene nedenfor kan kontakte kommunen direkte. Det må kunne vises frem dokumentasjon på medisinbruk i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
 • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling.
  • Disse må foreløpig ha vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
 • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor.
  • Disse må ha eget vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten.

 

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse