Nye Fylkesveger og ny bru i rute etter byggeplanen

På Alhusøra tar Holmviktunellen form, etter påske fortsetter de med boring og sprenging

SPROVA

Stor anleggsvirksomhet både i Sprova, Strømnes og på sørsiden av Beitstadsundet. Vi besøkte veganlegget i Sprova like før arbeiderne tok påskeferie.

Når man kommer kjørende nordfra og passerer Joker-butikken i Sprova, møter man et stort gult skilt med påskriften: 17-720. Her bygges nye fylkesveger. Ferdig høsten 2019.
Men hva skjer på andre siden av haugen ned mot Alhusøra og Holmviktunellen.

Vi kjører inn til Alhusøra der det er stor aktivitet med å støype portal til den 600 meter lange Holmviktunellen.
– Vi har nå sprengt cirka 20 meter med tunell og det blir fullt arbeid videre med tunellen etter påske. Vi er godt i rute med jobben her, sier formann betong Stig Nordgård i Skanska.

Litt lengre opp fra Bergenget er svære gravemaskiner og dumpere i arbeid med å kjøre bort sprengt fjell. En borerigg er i ferd med å forberede en ny spregning. Ved Elda er det sprengt ei bred gate i fjellet til ny Fv17.
– Her er det høge skjæringer på godt over 20 meter. Det blir ny veg til Elda med ei flott bro over Fylkesvegen, forteller formann dagsone Eirik Eide i Skanska. Han har ansvar for den daglige driften ved anlegget.
Han sier at Skanska har flere lokale underentreprenører på anlegget både med maskiner, rørlegging, snekkere, portalsnekkere og andre firmaer som finnes og som det er behov for i nærområdet.

På strekningen mellom Strømnes og Sprova bygger Statens Vegvesen en 5,4 km ny Fv17 og det blir to tunneler på denne strekningen. Strømnestunellen blir 1000 meter lang og Holmviktunellen 600 meter lang.
Det blir nytt vegkryss mellom ny Fv17 og ny Fv720 vest for nye Beitstadsundbrua,
Strømnestangen.

Flere nyheter om det nye veganlegget og brua kommer utpå våren.

Nye Fv17 skal koples sammen med gammelvegen i Sprova cirka der bilen er. Men hva skjer på andre siden av haugen som vi ikke ser?

 

Formann betong Stig Nordgård i Skanska har kontroll på betongarbeidet ved åpningen av Holmviktunellen.

 

Her forberedes sprenging like ved Bergenget.

 

Slik så det ut ved Bergenget da anleggsarbeiderne i Skanska tok påskeferie.

 

Formann dagsone daglig drift i Skanska Eirik Eide blir liten i det svære veganlegget ved Elda i Sprova.

 

– På dette strekket like nord for Elda skal det fylles opp 9 meter med stein fra tunellen, forteller Eide.

 

Lokale entreprenører er med på veganlegget Fv17-720, her sjåfør Rikki Sæther fra Sprova  i firmaet Odd Einar Kne.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

Annonse



Annonse