Omvisning i nyskolen før sommerferien

Lærerne var innom den nye Namdalseid skole før ferien, her er det idrettshallen som beskues. Byggeleder Kristian Lamo og rektor Trine Risan (rosa) midt i bildet

NAMDALSEID

Torsdag var siste skoledag før sommerferien og både lærere og elever gleder seg til en velfortjent ferie. Spente lærere fikk omvisning på sin kommende nye arbeidsplass før de ønsket god sommer.
Byggeleder Kristian Lamo var vegviser og han orienterte om nye Namdalseid barne- og ungdomsskole med idrettshall og utomhusanlegg.

– Prosjektet innebefatter nybygg av skoleareal med flerbrukshall. Funksjoner er blant annet klasserom, spesialrom, amfi, fellesareal, flerbrukshall, garderobe med mer. Bygget er i en og delvis to og tre etasjer med bruttoareal på henholdsvis 3104m² i plan 1 og 1573m² i plan 2 samt et 116m² rom i 3.etasje. Total bruttoareal på 4793m², forklarer byggeleder Lamo.

Solcelle og spesialglass
Lærerne blir vist rundt i hele bygget og byggelederen har mye å vise fram, blant annet det spesielle med vinduene.

– Med SmartGlassSolar blir det ikke behov for utvendig solskjerming som persiennere. Glasset blir mørkt enten manuelt eller automatisk og produktet reduserer kraftig soloppvarmingen i rommet og gir samtidig kontinuerlig uhindret utsyn. Her monteres også et 300m² solcelle anlegg på taket, sier byggelederen.

Bygget installeres med en pelletskjele i kombinasjon med el-kjel for å forsyne bygget med varme. Varmeanlegget skal dekke romoppvarming, oppvarming av ventilasjon samt forbruksvann.

Gleder seg
Etter hvert kommer man fram til et veldig etterlengtet bygg i Namdalseid, flerbrukshallen.
– Dette blir knallbra, nå slipper man å kjøre ut av bygda med ungdommene for å trene, sies det.
– Idrettshallen blir på 1200m² så den er som en original håndballbane, sier Kristian Lamo.

Det som lærerne gleder seg til når nyskolen tas i bruk er alle de flotte klasserommene og grupperommene. Her blir det 10 klasserom med 12 grupperom; fagrom, materialrom/maskinrom, keramikk og maling, sløyd, tekstil, musikkrom, bibliotek, amfi, naturfag, skolekjøkken, SFO samt 12 personalrom inkludert garderober og arbeidsrom.
– Jeg har ikke vært her og sett på innsiden tidligere, men nå kjenner jeg at jeg gleder meg skikkelig til å begynne i nye klasserom, smiler lærer Camilla Fellmann Kristiansen.

Uteområder
Det anlegges nå en ny skolegård med gressarealer, beplantning, opparbeidede dekker og lekeutstyr, sandvolleyballbaner og asfaltdekker. Et lekeareal som kan bli en ny samlingsplass for barna i bygda.
I øst anlegges det en ny adkomstveg fra Fv17 og en rundkjøring med bussholdeplasser, plasser for av- og påstigning, samt parkeringsplasser i midten. I trafikkarealet i øst er det satt av plass til bunntømte containere oppå bakken. Varelevering foregår via egen inngang i øst.

– Dette blir en flott skole og jeg kan si at vi er i rute med nybygget. 13.desembner skal vi overlevere nøkkelen til Namdalseid kommune og skolen skal tas i bruk fra nyttår, smiler byggeleder Kristian Lamo.

 

Alt er jo en byggeplass enda, her forklarer byggeleder Kristian Lamo om uteområdet ved hovedinngangen.

 

Kulturskolerektor Lars Øivind Meland i det som skal bli musikkrom.

 

Byggeleder Kristian Lamo forklarer om de nye vinduene SmartGlassSolar.

 

Når alle ledninger og delingsvegger er på plass blir det klasserom her.

 

Her skal det bli en flott uteplass med sandvolleyballbaner, lekeutstyr med mer.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse