Over 31.000 grasrotmottakere, størst er idretten

Idretten er den store «Grasrotvinner» på landsbasis, så også på Namdalseid

NAMDALSEID

I 2020 ble det til sammen generert nøyaktig 716 830 046 kroner i Grasrotandel. Rundt 1,3 millioner givere sørget dermed for at over 31.000 norske lag, foreninger og organisasjoner tilknyttet Grasrotandelen mottok viktige midler som bidrar til å holde hjulene i gang.

Grasrotandelens tredje og siste periode for året omfatter månedene september, oktober, november og desember – også kalt 3. tertial. I løpet av disse månedene ble det generert cirka 252 millioner kroner.

Slik fordeles midlene seg på tre av de største kategoriene innen grasrotmottakere for 3. tertial av 2020:

Idrett                                                 132 430 871 kr.
Rekreasjon og sosiale foreninger 24 902 487 kr.
Kultur og kunst                                24 721 577 kr.

Grasrotsandelen vokser
Siden Grasrotandelens start i 2009 har antall givere steget jevnt for hvert år.
Året 2020 gav en økning på 98 924 flere grasrotgivere, dermed ble det også en økning i grasrotmidler på cirka 18,5 millioner kroner sammenlignet med 2019.
Norsk Tipping presenterer disse tallene 14. januar.

Slik ble Grasrotandelen fordelt blant lag og foreninger på Namdalseid/Statland:

Namdalseid Idrettslag…………………………………………..193….. kr 60.571
Namdalseid og Lyngen skytterlag…………………………..60……     25.410
Namdalseid Jeger og Fiskarlag……………………………….46 ……     20.984
Namdalseid songlag………………………………………………57……..    17.327
Tøtdal Velforening…………………………………………………35……..    13.765
Namdalseid musikklag…………………………………………..28……..    10.889
Lyngen Pistolklubb………………………………………………..13………     9.593
Beitstaden Historielag……………………………………………17………     8.454
Namdalseid Røde Kors…………………………………………..17………     6.781
Statland og Buvik Sanitetsforening………………………..11………      5.274
Gryta Vel………………………………………………………………  12………     4.239
Staut Teaterlag………………………………………………………15………      3.322
Namdalseid lag av LHL……………………………………………8………      1.922
Statland Vel………………………………………………………….. 11………      1.044
Namdalseid Hagelag……………………………………………… 2………         820
Idyll Namdalseid……………………………………………………  6………         533
SISU 4H………………………………………………………………..   4…………….1.664

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse