Rekordtidlig grasslått, – er ikke ferdig med mai måned enda

Tre generasjoner er med på grasslåtten på Holstadsve gård; fra venstre Jørgen Sæther som er far til John Oskar og farfar Jostein som ofte har mange oppgaver på gården

NAMDALSEID

Vi skriver 28. mai og så tidlig kan man ikke huske at grasslåtten har startet og er unnagjort. Det er nok rundt 14 dager før normal høstetid, men graset har vokst og timoteien er i ferd med å skyte.

– Så tidlig som i mai har vi aldri høstet gras før. Noen år tilbake var det å starte rundt 15. juni og rundt skoleslutt, man måtte jo ha hjelp i siloen av ungdommene på gården. Det ser jo ut til å bli bra avling selv tidlig slått og det blir mange baller å kjøre sammen, sier kårkaill på Holstadsve Jostein Sæther.

Å høste gras og lage rundballer går fort når været er fint og høsteutstyret fungerer. På Holstadsve er det tre mann i arbeid med innhøstingen og i løpet av to dager har de gjort unna slåtten av 600 dekar eng.

– Det er god kvalitet på graset, blir ikke mye vatn i rundballene nå, smiler Jørgen og John Oskar.

– Det er tidlig høsting, hvordan er graset?

– Graset er fint og det er rette tid å høste nå, like før timoteien skyter. De nye engene og de som ligger i sørvendt er skikkelig bra. Gammel eng har fått en del «juling» i løpet av vinteren og våren. Det er god kvalitet på graset og det er tørt og fint, sier bonde John Oskar Sæther.

Blir mer enn to slåtter i år også?

– Ja, jeg satser på tre slåtter og kanskje fire på noen enger, det er været som bestemmer det. Jeg har brukt et sort frø som skal tåle tre høstinger bedre så får vi se hvordan det går. Det handler om å få til best mulig grovfor for å spare kraftforet, vi skal jo tjene mest mulig på jobben vi gjør, sier bonden på Holstadsve.

Nå er det om å gjøre å spre husdyrgjødsla i riktig tid og å få regn for å få beste effekten av gjødsla. På gården har John Oskar melkekyr og okser så han har noen tusen kubikk gjødsel som skal ut i løpet av sesongen.

– Det kan fort bli kuskitkjøring på nattestid, men må man så må man, smiler John Oskar Sæther.

Store maskiner og lange grasrader da går det fort å høste gras.

 

Etter en trivelig prat ble det nesten kappkjøring nedover bakkene.

 

Man blir jo litt nostalgisk når slike gamle maskiner dukker opp!

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse