Travel sommer med traktor og grasutstyr; nå håper Helge på vinteroppdrag

Helge Sverkmo har hatt en travel sommer i sitt nyetablerte firma Fôr og Landbrukstjenester

NAMDALSEID

Helge Sverkmo Fôr og Landbrukstjenester ble etablert tidlig på vinteren 2018. Planen var å leie jord, lage for til familiens to hester og salg av grasballer.
– Jeg leier jord på to gårder i nærområde, et areal på 210 dekar. Det ble god avling og mange baller der det meste var solgt før det var høstet, sier Helge.

Fôr til Toten
Helge Sverkmo investerte rundt en million kroner i traktor, slåmaskin, grasrive og Taarup rundballepresse. Det var brukt utstyr så nær som grasriva som er polsk fabrikkert. Han har «stått på» hele sommeren med grasslått, raking og pressing og han har gjennom tre høstinger slått gras på 1.200 dekar, raket 6.000 dekar pluss sine egne 600 dekar.

– Jeg har solgt 450 grasballer som kufôr og 100 rundballer høy til hestefôr fra egne jorder. Fôret var egentlig bestilt før jeg hadde tatt slåtten og det meste er levert til tørkeområder på Toten. Der var det en bonde som faktisk hadde bruk for 1.800 baller, da er det kjekt å kunne hjelpe til litt. Det ble også leiepressing av 450 rundballer av tredje slått gras, forteller entreprenør Helge.
Halm-samling og -pressing ble det også i løpet av den fine høsten og Helge er fornøyd med sin første sommer som landbruksentreprenør. Hen satser for fullt igjen når grashøstingen tar til, da kanskje med en annen type rundballepresse.

Snørydding
Nå er innhøsting for lengst ferdig og overskuddsfôret er levert til trengende bønder sør i landet. Nå nærmer vinteren seg, selv om varmegradene er høge nå så unngår vi ikke at «kong vinter» kommer med snø og behov for brøyting melder seg. Helge Sverkmo er budd med snøryddeutstyr og han ser nå etter oppdrag med snørydding.
– Jeg er budd på vinter og har snøfres og skuffe på lasteapparatet. Brøyteoppdrag i nærområdet mottas på telefon 482 16 276, sier Helge.

I ledige stunder var Helge stadig på farten med sin traktor og utstyr, her er det halm som samles på Staksetet.

 

– Jeg investerte i ei ny grasrive av type SaMasz produsert i Polen, kjempefornøyd, sier Helge Sverkmo.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse