Årsmøte og jubileum, pensjonister feiret lagets 60 år

Jubileum og årsmøte, styret består nå av t.v. leder Agnar Moe, Brit Tanem, Jostein Tørring, Liv Sæther og (ikke til stede) Knut Stakset

NAMDALSEID

Torsdag feiret Namdalseid Pensjonistlag sine 60 år, samtidig var det innkalt til årsmøte. 25 av lagets 82 medlemmer møtte opp for å feire, velge nye folk i styret, høre historie og nyheter fram i tid. Fylkessekretær Anne-Kari Minsaas var invitert.

Historie

Jostein Tørring tok forsamlingen med på et historisk innblikk.
Da laget ble prøvd stiftet i 1957 var det ikke så stor stemning for dette, men noen sjeler var opptatt av at Namdalseid måtte ha et slikt lag. Etter andre møtet, der det møtte 15 personer, ble «Namdalseid Alderstrygdede og pensjonisters lag» stiftet 30. august 1957. Første leder var Petrine Sæther og hun hadde med seg John Lingen som kasserer og Martin Mølnå som sekretær. Leder i landsforbundet Alf Lunde var der og orienterte om oppgavene på landsplan.
– Det var særlig de eldre sine økonomiske kår som var i søkelyset, da som nå. Det var også den gang krav om høyere pensjon og skattelette, orienterte Jostein.

Første året ble det et ønske om å bygge en aldersheim, og denne ble plassert ved Årgård bru.
Dette er etter sigende den eneste aldersheimen i Norge som ble drevet med overskudd.
– Alle ansatte gjorde en god jobb og hadde de ledige stunder tok de tak og andre jobber ble utført. Det kunne for eksempel være å stryke klær, leser Jostein.
Det var en del protester på plasseringen av aldersheimen, men da det kom forslag om at personer over 80 år ikke skulle ha førerkort, da ble det høylytte reaksjoner.

Da pensjonistlaget var 35 år var medlemstallet 88 og da var det også en dame som styrte skuta. Ragnhild Sæther var leder, Birger Mølnå kasserer og Reidar Sæther var sekretær. Det ble kjempet for å få honnørbilletter på buss og tog, men å få en pensjonist valgt inn i soknerådet virket vanskelig.
Laget har samlet stoff og laget hefter om skoleminner og gamle husmannsplasser på Namdalseid. Eldrerådet ble etablert i 1992 og det sosiale i laget har alltid hatt stor prioritering. Det være seg både med møter, samarbeid med andre lag om arrangementer og trivelige turer. På 1960-tallet kunne det være opptil tre turer i løpet av vår/sommer/høst.

Gjennomsnittsalder på de 44 damene og 38 herrene som i dag er medlemmer i Namdalseid Pensjonistlag er 81 år.

Trygghet i egen heim

Fylkessekretær Anne-Kari Minsaas hadde med hilsninger og gaver til 60-åringen fra både Pensjonistforbundet og fra fylkeslaget. Hun syntes medlemmene i Namdalseid Pensjonistlag er heldige som har en slik fin møteplass som Dagsenteret, og et oppegående pensjonistlag. Minsaas informerte forsamlingen om diverse innen velferdsteknologi som kan bidra til at eldre kan bo lengre hjemme.
– Velferdsteknologi er for å bidra til trygghet i egen heim og man kan bo trygt så lenge som mulig. Slik teknologi fungerer av seg selv, andre monterer og hjelp vil komme ved behov, sier fylkessekretæren.

Trygghet både for familien og seg selv kan i noen tilfeller være en GPS som ser hvor man befinner seg.
– Dette er en fantastisk trygghet som hindrer kaotiske leteaksjoner. Komfyrvakt er også et kjekt hjelpemiddel som gir trygghet for alle. Fjern løse matter, se over lys, ha gode sko og godt rekkverk der det er nødvendig. Og ikke minst; det finnes faktisk trapperullator også. Velferdsteknologi er et stort satsningsområde og det handler om mye penger, men det er til vårt beste, sier Anne-Karin.
Hun oppfordrer Eldrerådet til å se framover og finne ut hvordan ståa i kommunen vil være om 10 år. Medlemmene oppfordres til å holde kontakt med eldrerådet.

Tannhelse er et stort satsningsområde i Pensjonistforbundet og den er høyt prioritert.
– Tannhelse er veldig dyrt og mange eldre har ikke mulighet til å holde sine tenner i god stand. Forbundet kjemper sterkt nå for å få dette inn under egenandelsystemet, forteller Anne-Karin Minsaas.
Datakurs og datahjelp ble også belyst etter ønske fra medlemmer. Noen har dårlig syn og andre har ikke tilgang til data/internett.
– Skal data fungere må det være noen som kan hjelpe til, sa leder Agnar Moe.

Årsmøte

Leder Agnar Moe ønsket velkommen til både årsmøte og 60-års feiring.
– Det blir både sang, musikk, mat, kaffe og kaker, smilte Agnar.
Fra årsmeldingen ser man at laget har vært i stor aktivitet med møter av mange slag i tillegg til medlemsmøtene. Festkvelder i samarbeid med Dagsenteret der både lutefisk og rakfisk har vært på menyen. Besøk på Namdalsmuseet og et stort åpent møte i samarbeid med LHL der Carsten O. Five var foredragsholder om arv og arvefeller.
Ellers på saklista var det blant annet Handlingsplan for 2018: lutefisk- og rakfiskaften, fjelltur i september og være med på stand på Glada`n på Eide.
– Det er selvsagt mulig for alle å komme med forslag til noe vi kan gjøre sammen, sier lederen.
Valgkomiteen hadde gjort en god jobb med å skaffe mannskap til det nye styret så valget gikk fort unna. Styret består nå av; leder Agnar Moe ble gjenvalgt, Knut Stakset (ny), Brit Tanem (ny), Liv Sæther og Jostein Tørring. Per Furre og Svein Brørs takket for seg etter sine perioder i styret. Vara til styret: Ragnar Rønning, Britt Von der Fehr og Nils Helland.

Da var det klart for jubileum og Hanne Hallås og Gudmund Thorsen stilte med flott sang og musikk. Karbonader ble servert, og kaffe/bløtkaker sto på menyen. Per Furre hadde med nydelig selvlaget kjelost (kalvedans).
– Det blir spennende å smake, har aldri spist det, smiler fylkessekretæren. Og den falt i smak både til henne og medlemmene som var på årets viktige møte.

Fylkessekretær Anne-Kari Minsaas var invitert til jubileum/årsmøte.

 

Fylkessekretær Anne-Kari Minsaas overrakte gaver til 60-årsjubilanten.

 

Jostein Tørring hadde samlet historiske minner.

 

Noen av årsmøtedeltakerne.

 

Hanne Hållås sto for fin underholdning sammen med Gudmund Thorsen.

 

Per Furre hadde med selvlaget kjelost, den falt i smak.

 

– No bli det godt med kake og kaffe, f.v. Oddveig Sverkmo, Ragnar Rønnig, Evelyn og Arvid Stjern, Ragnhild Kaaby, Ingeborg Kolstad og Aage Westerhus.

 

Ikke bare å sitte stille når det er fin dansemusikk, Britt Von der Fehr og Aage Westerhus måtte trå en dans.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse