Fjerde dose koronavaksine til eldre og de med alvorlig svekket immunforsvar

Kommunen tilbyr fjerde dose til eldre og de med alvorlig svekket immunforsvar

NAMSOS

Personer som er 80 år og eldre får nå tilbud om å ta fjerde dose med koronavaksine. Enkelte personer med alvorlig svekket immunforsvar anbefales å ta fjerde dose. Namsos kommune tilbyr nå begge gruppene å komme og vaksinere seg på nytt.

Beskyttelsen etter grunnvaksinering med koronavaksine kan ifølge Folkehelseinstituttet svekkes over tid. Det å ta en oppfriskningsdose gir mer langvarig beskyttelse og kan også gi en bredere beskyttelse som gjør oss bedre rustet mot nye varianter av viruset.

80 år og eldre

Folkehelseinstituttet ser ikke grunnlag for å gi en generell anbefaling om en ny oppfriskningsdose (fjerde dose) til alle over 80 år, men mener dette kan vurderes og velges av den enkelte.

– Folkehelseinstituttets vurdering er at vi åpner opp for at personer 80 år og eldre som har fått 3 doser og ikke har gjennomgått koronasykdom etter dette, kan få en ny oppfriskningsdose hvis de selv ønsker det, sier assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet Geir Bukholm, til instituttets nettsted.

Alvorlig svekket immunforsvar

Folkehelseinstituttet ønsker at flere med alvorlig svekket immunforsvar tar oppfriskningsdose. For de det gjelder blir dette fjerde vaksinedose.

Pasienter med alvorlig svekket immunforsvar grunnet sykdom eller bruk av immundempende medikamenter har nemlig ofte dårligere respons på vaksiner sammenliknet med friske personer. I tillegg har disse pasientgruppene høyere risiko for å bli alvorlig syke dersom de blir smittet med koronaviruset.

De fleste personer med alvorlig svekket immunforsvar vil ha oppnådd god beskyttelse dersom de har fulgt de gjeldende vaksinasjonsanbefalingene. Gitt dagens kunnskap er det ifølge Folkehelseinstituttet ikke behov for en generell anbefaling om ytterligere doser til gruppen som helhet nå.

Men enkelte med alvorlig nedsatt immunforsvar anbefales altså nå en fjerde vaksinedose.

Behovet for ytterligere doser er avhengig av blant annet alder, grunnsykdom og hvor alvorlig svekket immunforsvaret er. Vurdering av om det er behov for ytterligere doser bør derfor gjøres i samråd med behandlende lege, i de fleste tilfeller vil det være sykehusspesialist som vurderer dette, forteller Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet, til instituttets nettsted.

Vaksinering på Namsos helsestasjon

Namsos kommune følger opp Folkehelseinstituttets vurdering med å fra nå av tilby begge gruppene å komme og vaksinere seg på nytt.

Vaksineringen vil foregå på Namsos helsestasjon.

Beboere på våre helseinstitusjoner vil få tilbud om å vaksineres der de bor. Personer som mottar hjemmesykepleie, og som har problemer med å komme seg til helsestasjonen, vil få tilbud om å vaksineres av hjemmesykepleien.

Interesserte må selv bestille vaksinetime

Ingen vil bli innkalt til fjerde dose, interesserte må selv bestille vaksinetime. Dette gjøres ved å ringe kommunens koronatelefonnummer. Pårørende kan også bestille for den det gjelder. Det vil ikke bli drop-in.

Vaksinetime bestiller du via koronatelefon 991 52 745

Det vil tilbys vaksinetimer med blant annet fjerde dose ukentlig framover til de som ringer og ønsker dette.

Apotekene tilbyr også fjerde dose koronavaksine etter samme kriterier. Apotekene i Namsos kommune tar imot timebestilling, og har i tillegg mulighet for drop-in.

Vaksinen som tilbys som fjerde dose er fra legemiddelprodusenten Pfizer.

 

 

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse