Hel stilling og bedre psykisk helse

Mikkel Sibe, styremedlem i Senterungdommen; "Hel stilling og bedre psykisk helse"

                              Leserinnlegg Mikkel Sibe, styremedlem i Senterungdommen

Med Hurdalsplattformen ble det klart hva den nye regjeringen skal jobbe for å oppnå de neste fire år. Senterungdommen har jobbet gjennom, og fått mange gjennomslag i denne plattformen. Dette er blant annet gjort på punkter som psykisk helse og arbeidsliv. Blant annet skal vi sikre at unge under 30 år som står utenfor arbeid, raskest mulig får tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring, samt at de gjennom flere ungdomsteam og ungdomsveiledere blir sikret tett oppfølging.
Vi fikk også gjennomslag for et psykisk helseløft, noe som innebærer å fjerne egenandelen for pasienter til og med 25 år for behandling i offentlig psykisk helsevern.

Dette er store gjennomslag som vil sikre at unge blir bedre ivaretatt i samfunnet. Det er de unge som er fremtiden, og det er nå vi må ta et grep slik at de blir sikret støtte tidlig i livet. Vi må ha et system som raskt tar tak i ungdom som står utenfor, gir dem psykisk helsehjelp for de som trenger det, og gir dem mulighet for fast og trygg inntekt.

Vi kunne lese for en kort stund siden at det var utlyste stillinger med 3% engasjement. Hvordan skaper dette gode rammer for fast og trygg inntekt? Hvordan gjør dette at ungdom føler seg sett og hørt? Dette skaper kun utfordringer, vanskeligheter og en ustabilitet. Sånn kan vi ikke ha det. Vi må ha systemer som plukker opp hver og en, ser hvert et behov, og sikrer god psykisk helsehjelp til unge. For det er de unge som er fremtiden.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse