Ny bok om Hans Barlien – «denne forunderlige Mand»

Forfatterne Arnt-Erik Selliaas t.v. og Carl Ivar Storøy presenterte sin nye bok om Hans Barlien, bak t.v. Bjørg Vollan i Embla Forlag, dagens eier av Årgård Joar Anzjøn og leder i Namdalseid kulturminnelag Solfrid Skevik

OVERHALLA/NAMDALSEID

Carl Ivar Storøy og Arnt-Erik Selliaas har i noen år arbeidet med å spore Hans Barliens liv og levnet, både i Norge og i Amerika. Nå foreligger resultatet, ei bok på 424 sider utgitt av Embla Akademisk Forlag i Steinkjer. Onsdag 20. november ble den nye boka lansert på Namdalseid.

– Gratulerer med ny bok. Denne skulle komme ut til jul og det holdt. Dette er et faglig og veldig bra bokverk og forlaget har hatt et godt samarbeid med forfatterne, sier Bjørg Vollan i Embla Forlag.

Embla Forlag skriver om boka
«Namdalingen Hans Barlien (1772–1842) var en av Trøndelags merkeligste og mest gåtefulle personer på 1800-tallet. Så langt det har latt seg gjøre har forfatterne fulgt i sporene etter Barlien, både i Norge og i Amerika. Boka gir innsikt i et liv og en tankeverden som også var svært spesiell i sin samtid.
Hans Barlien var en mangesysler. Han var gårdbruker, smed, oppfinner, pottemaker, glassprodusent, paraplyfabrikant, mekaniker, urmaker, kunsthåndverker, fritenker, avisutgiver, stortingsmann, bondepolitiker, vinkelskriver og emigrant. Han skal også ha vært en av de første i Norge som forsøkte å fly. I Overhalla og på Namdalseid organiserte han sognekomiteer som ble forløpere til formannskapslovene og det kommunale selvstyret mange år senere.
Fra å være en selvlært person som nøt stor respekt, gjorde mye motgang at han tidvis ble en kompromissløs kverulant som til slutt tapte for datidens embetsmannsvelde. Barlien er i dag glemt av de fleste, men forfatterne mener at han fortsatt fortjener oppmerksomhet og et positivt ettermæle».

Carl Ivar Storøy og Arnt-Erik Selliaas har arbeidet noen år med dette bokprosjektet. Resultatet er blitt til etter grundig research med tidkrevende studier blant annet av tradisjonelle digitale kilder, mange gode samtaler og ideutvekslinger.
– Boka inneholder blant annet en detaljert biografi over Hans Barliens liv og virke, en avdeling med tidligere upubliserte tekster av Hans Barlien og en oversikt over cirka 500 av Hans Barlien sine etterkommere, forteller forfatterne.

Hans Barlien
Det blir mye å ta med alt det Hans Barlien har gjort, men her på Namdalseid kjenner vi historien om han fra tida hans på gården Årgård. Lei av byliv kom han fra Trondheim i 1812 og kjøpte gården. Han var en stor oppfinner og hans ide om å fly skulle prøves ut. Han bygde seg et fly med viftende vinger, gikk opp på fjøstaket og endte i gjødselkjelleren.
– Om det var i Overhalla eller på Årgård er det forskjellige meninger om, smiler Selliaas.

Barlien var kjent for å sette i gang mange ting uten at det kom så mye ut av det. Han startet opp glassverket Holmen på Purkholmen og han startet også med avisa Melkeveien. Avisa ble heller ingen suksess og bare noen nummer ble utgitt. Han var veldig politisk engasjert og han ble innvalgt til det første ordentlige Stortinget i 1815. Da som eneste bonderepresentant fra Nord-Trøndelag. Hans Barlien var på Årgård fram til 1836 da han reiste til Christiania for så å reise til USA i 1837. Han er også kjent for forløpet til formannskapslovene i 1837.

Nytt
Hans Barlien reiste til Sugar qreek i Iowa i 1837 og hans liv og stedet han bodde på der er nytt i den nye boka om «denne forunderlige Mand».
– Her ville han etablere en norsk koloni for her var det mye skog og flotte områder for gårdsdrift. Han levde her til sin død i 1842 og ble begravd i dette området. Vi var over og fant gravstedet hans og et minnesmerket ble høytidelig avduket i strålende solskinn mandag 9. oktober 2017 på Scandinavian Cemetery i Lee County. Vi retter en stor takk til Overhalla og Namdalseid kommuner, Namdal historielag og Overhalla historielag som sammen med Trønderlag of America var med på å finansiere dette minnesmerket, sier forfatterne Carl Ivar Storøy og Arnt-Erik Selliaas.

– Hans Barlien ble nevnt i forbindelse med feiringen av 200 års jubileet for grunnloven i Oslo. Han nevnes ofte når vi har gjester her i Namdalseid kommune, sier ordfører Steinar Lyngstad.

Ordførerne i Namdalseid og Overhalla kommuner har skrevet forordet, og til slutt står det:
«Carl Ivar Storøy og Arnt-Erik Selliaas har med dette bokverket samlet viktig lokalhistorisk informasjon. Kunnskapen om Hans Barlien er styrket og vi er takknemlig for at Selliaas og Storøy har gitt av sin tid for å lage boka som for framtidige generasjoner bringer lys over en av våre mest markante namdalinger gjennom alle tider».
Ordfører i Namdalseid Steinar Lyngstad og ordfører i Overhalla Per Olav Tyldum.

Boka om Hans Barlien kan man kjøpe på Steinkjer bokhandel, den selges også i lokale butikker blant annet på coop marked Namdalseid.

– Gratulerer med ei flott bok, sa ordfører Steinar Lyngstad til Carl Ivar Storøy.

 

Erik Stenvik var en av mange som kjøpte den nye boka, her selger Gjertrud Holand i Steinkjer bokhandel.

 

Torbjørn Kolstad får både stempel og signatur i boka si av Carl Ivar Storøy.

 

Lokal historiker Hans Ola Tinglum får sin bok signert av Arnt-Erik Selliaas.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse