Rådmannens siste arbeidsdag, lederskifte i kommuneadministrasjonen

Avtroppende rådmann Kjell Einvik og ordfører Steinar Lyngstad ønsker Torgeir Skevik lykke til som rådmann i Namdalseid kommune

NAMDALSEID

Rådmann i Namdalseid kommune Kjell Einvik takker av og går over i pensjonistenes rekker fra 1. juli. Torsdag 21. juni deltok han på sitt siste kommunestyremøte. For å sikre fortsatt god ledelse av Namdalseid kommune fram til 31.12.2019, har kommunestyret i Namdalseid konstituert personalsjef Torgeir Skevik i stillingen som rådmann i kommunen.

God kjemi

Fredag morgen besøkte fjordtilfjord avtroppende rådmann på hans siste arbeidsdag i kommunen. Ordfører Steinar Lyngstad og påtroppende rådmann Torgeir Skevik var også til stede. Ordføreren takket Kjell Einvik for vel utført jobb gjennom 19 år.

– Jeg har vært her på huset siden 2003 og du Kjell har hatt forskjellige posisjoner som assisterende rådmann, personalsjef, konstituert rådmann i to runder før du ble rådmann her i Namdalseid i 2014. Det er viktig at en kommune har god kjemi mellom politisk ledelse og administrativ ledelse for å ha god drift i kommunen. Det føler jeg at det har vært hele tiden, og jeg vil rette en stor takk for den jobben du har gjort gjennom alle disse årene. Vi har jo noen ganger vært uenige i sak, men ikke ofte. Vi har også hatt mange gode samtaler når vi har kjørt sammen på møter der vi har snakket om alt annet enn arbeid og kommune. Da har det blitt mye om friluftsliv med jakt og fiske som du er interessert i. Jeg er veldig takknemlig for at du har stilt opp som du har gjort for kommunen, og levert som du har gjort i alle årene her. Veldig takknemlig for regnskapet som har vært kjekt å ha. Ønsker deg all lykke framover med pensjonisttilværelsen, du har mange ting å holde på med så du blir ikke arbeidsløs, sa ordfører Steinar Lyngstad da han fredag takket rådmann Kjell Einvik for vel utført jobb.

Kommunen må stille opp

– Jeg har hatt mange interessante oppgaver gjennom min jobb i Namdalseid kommune. Det er den arbeidsplassen jeg har vært lengst på og det ble nesten 19 år. Etter gjennomgang av papirer på kontoret ser jeg at det er veldig mye man har holdt på gjennom alle disse årene og mange interessante oppgaver. Jeg har trivdes godt med å forberede sakene til politiske møter. Som rådmann har jeg nesten daglig hatt god dialog med ordfører og det må jo være slik at man ikke er enige om alt. Det hadde jo vært tamt dersom vi hele tiden var enige i alle saker, da hadde vel en av oss vært overflødig. Har jo mange gode kolleger som jeg vil savne, både de i Namdalseid og i de kommunene jeg har samarbeidet med de siste årene angående kommunesammenslåingsprosjektet. Et råd til slutt er at kommunen stiller opp på de arenaene som gjelder sammenslåingsprosjektet og sørger for at den intensjonsavtalen vi har for sammenslåingen blir etterfulgt. Det er ikke noe selvfølge at den blir det dersom ikke Namdalseid selv stiller opp og forsvarer den, sa avtroppende rådmann Kjell Einvik.

Nå venter pensjonisttilværelser med jakt, fiske og friluftsliv og ikke minst mer tid til barnebarn og familien. Han hadde ryddet kontorpulten og var klar for en ukes ferie.

– Jeg ser fram til å kunne disponere tiden selv og at man ikke hele tiden er oppbundet med avtaler til bestemte tider. Det skal bli spennende, ser fram til det, smiler Kjell Einvik.

Intensiv periode

Påtroppende rådmann er personalsjef Torgeir Skevik og han ønskes lykke til i ny jobb. Etter planen vil han være rådmann fra 1.juli i år til 31.12.2019. Han gleder seg til å starte på nytt kontor fra 1.juli.

– Det blir jo en kort og intensiv periode og høsten er jo preget av mye budsjett og økonomiplan. Så har vi en stor sak med skoleutbygginga som må følges opp på en skikkelig måte og jeg er ydmyk i forhold til de oppgavene rådmannsrollen vil innebære. Har jo fått lovnad fra Kjell om at han stiller opp som mentor for meg med gode råd dersom jeg står fast i saker. Jeg har jo erfaring gjennom politikken med å ha god kjemi mellom kommuneadministrasjonen og politikere og jeg kjenner rådmannsrollen ganske godt. Nå får jeg prøvd denne rollen i ett års tid så det blir vel så jeg skjønner mer etter hvert hva det går ut på. Det blir nok mindre kontroll på fritid når man tar på seg en slik jobb, men jeg har fått permisjon fra politikken i Verran. Det gjør at jeg kan konsentrere meg helt om jobben som rådmann og hva denne innebærer. Selv om vi etter hvert er få i administrasjonen og det vil bli hektisk så gleder jeg meg selvsagt til å starte på. Man kan jo se fram til at det kanskje fra nyttår blir en felles kommuneadministrasjon. Det er det kommunestyret som bestemmer så man skal ikke ta noe på forskudd sånn sett, sier påtroppende rådmann i Namdalseid kommune Torgeir Skevik.

Gode ord fra ordfører Steinar Lyngstad til avtroppende rådmann Kjell Einvik.

 

– Takk for godt utført jobb i mange år, og lykke til som pensjonist, sier Steinar Lyngstad til Kjell Einvik.

 

Under torsdagens kommunestyremøte fikk rådmann Kjell Einvik blomsterhilsen fra Namdalseid kommune. (Foto: Olav Johan Mork).

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse