Tildeling av offisielle adresser; er du sikker på at du bor i riktig hus?

Saksbehandler Plan- og byggesak Tove Fossland oppfordrer de som har flyttet innen kommunen til å sjekke at de bor i riktig hus

NAMDALSEID

Namdalseid kommune har med hjemmel i matrikkellovens §21 og forskriftenes kapitel 12 endret adresser fra gnr/bnr til vegadresser. Kommunestyret vedtok på sitt møte 14. september endelige adressenavn på veger i Namdalseid kommune. I løpet av desember fikk alle grunneiere i kommunen brev med tildeling av sine nye offisielle vegadresse.

Det er klare gevinster ved å skifte til presise vegadresser for eksempel ved utrykning av ambulanse, brann og politi, distribusjon, offentlige og private tjenester og besøkende finner enklere fram.

Langs hovedtraseen har kommunen funnet ut hvor mange meter det er fra adresseparsellens start, til hver avkjøring, sideveg og parkering som leder til et bygg som skal ha vegadresse.
Antall meter til sideveg, avkjøring og parkering deles deretter på 10–som gir husnummeret. Bor man 2500 meter fra adresseparsellens start blir husnummeret 250.

– Hvorfor er adressen min slik?

– Vi kan ta Fjellbygdvegen som starter på Korsen og opp mot Derås. Har du fått tildelt adresse Fjellbygdvegen 830 betyr det at du bor 8.300 meter fra Korsen. Er adressen Kaldalvegen 271 bor du 2.710 meter fra Fallet. Har du fått adresse Namsosvegen 2331 da bor du 23.310 meter fra Asphaugen, forteller saksbehandler Plan- og byggesak Tove Fossland.
Når man vet retningen på adressevegen er det oddetallsnummer på venstre side av vegen og partallsnummer på høyre side av vegen. Alle eiendommer har nå fått sine nye adresser med vegnavn og nummer.

Har det vært noe klager for eksempel på adressenavn?

– Nei, det har ikke vært noen klager, så dette har gått bra, men en del spørsmål om husnummer. Noen mener de har fått feil adresse, men etter litt sjekking opp mot Folkeregisteret så ser man at det ikke er meldt flytting. Det er viktig å melde flytting også innad i kommunen, for står man feil i Folkeregisteret påvirker det all adresseinformasjon. Se etter om du er registrert på riktig sted/hus, sier Tove Fossland.

Tove oppfordrer alle til å sjekke sine nye adresser på www.kommunekart.com
Har man spørsmål angående adresser kan man ta kontakt med Eiendom og Teknisk.
Innbyggere som ikke har tilgang til datamaskin eller av andre grunner ønsker bistand til å finne sitt husnummer, kan møte opp på Servicekontoret og be om bistand til å sjekke dette.

Hvor kan man kjøpe husnummerskilt og hvordan skal de være?

– Skiltet skal ha svarte tall og svart kantbord på hvit eller grå reflekterende bunn. Anskaffelse av skilt bekostes av eierne og de selges på flere forretninger, for eksempel Biltema, Jula og Clas Ohlson. Det er enkelt å bestille på nettet også, bare søke på husnummerskilt. Kommunen har ansvaret for å sette opp adressenavnskilt langs kommunal- privat- og skogsbilveg. Statens vegvesen har ansvaret for å sette opp adressenavnskilt langs europaveg, riksveg og fylkesveg, sier Tove Fossland.
Adressenummerskilt skal plasseres slik at det tydelig angir hvilken bygning/eiendom det knytter seg til og være plassert slik at det er lett synlig fra veg. Skiltet skal også være lesbart i mørket.

Husnummerskilt skal ha svarte tall og svart kantbord på hvit eller grå reflekterende bunn.

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse