Viktige lederstillinger på plass i Nye Namsos

Annonse
Fra venstre: Ståle Ruud, Erik Fossland Lænd og Anne Kristin Melgård

På Nye Namsos sin hjemmeside kan vi lese at de har ansatt flere ledere for årene som kommer.

Informasjonen på siden forteller følgende:

I dag er det klart hvem som skal lede avdelingen for samfunnssikkerhet og teknisk drift, økonomiavdelingen og avdelingen for personal og organisasjon i prosjektperioden Nye Namsos og videre i Namsos kommune fra 2020.

Ståle Ruud blir kommunalsjef for avdeling samfunnssikkerhet og teknisk drift. Ruud er i dag teknisk sjef i Namsos kommune og Brann- og redningssjef i Fosnes og Namsos. Erik Fossland Lænd blir kommunalsjef for økonomiavdelingen. Fossland Lænd er i dag økonomisjef i Namsos kommune. Anne Kristin Melgård blir kommunalsjef for avdeling personal og organisasjon. Anne Kristin Melgård er i dag personalsjef i Namsos kommune.

Innplasseres fra tilsvarende stillinger

De tre kommunalsjefene er innplassert fra tilsvarende stillinger i Namsos kommune i dag. Dette har skjedd etter kartleggingssamtaler med disse og andre ansatte i Fosnes, Namdalseid og Namsos kommune som har vært interesserte i stillingene. Tema for samtalene har blant annet vært kvalifikasjoner, erfaring og egnethet. Innplasseringsprosessen har vært ledet av prosjektleder Inge Ryan i Nye Namsos. I tillegg har tillitsvalgte vært med underveis i prosessen.

Se hjemmesiden til Nye Namsos ved å trykke her.

Støtt Lokalavisa #fjordtilfjord

Klikk her for å tegne frivillig abonnement og støtte Lokalavisa #fjordtilfjord.

Du kan også støtte oss ved å overføre til konto eller med å bruke Vipps.
Konto: 1506.05.48029 Vipps: 514950

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

Annonse
.
.

Annonse