335 elg felt i Namdalseid, den største oksen veide nesten 300 kilo

Mange spennende dager med elgjakt og god avskyting under jakta 2018

NAMDALSEID

Det er en stund siden siste elgen ble felt i 2018, men her en liten rapport om hvordan jakta ble.

Namdalseid er kjent for store mengder elg spesielt i enkelte områder. Målsettingen er å holde en stabil elgbestand som produserer cirka 250 dyr årlig.
– Vi har jo områder der elgen går i flokk og spesielt er det mest på østsiden i området Fjellbygda. Vi jobber for å opprettholde gode leveområder med tanke på god tilgang på mat og skjul noe som gir en sunn og livskraftig elgbestand, sier rådgiver utmark Geir Modell.

Til elgjakta 2018 var det tildelt 352 elg og det ble felt 335 dyr.
– Det gir en fellingsprosent på 95 noe som er bra. Vi har stort sett hatt god avskyting i den siste perioden noe som gir en stabil elgstamme, sier Geir.

Gjennomsnittsvekt på felte dyr: oksekalver 53 kilo, kukalver 50, fjorokser 124, fjorkyr 109, for eldre okser 181 og eldre kyr 155 kilo. Kan nevne at jegerne har hatt 3.521 jegerdager.
– Det er jo noen voksne dyr som holder vekta opp, og de tyngste oksene er mellom 250 og 299 kilo. All rapportering foregår nå elektronisk og jaktlagene er flinke med innrapporteringen. Noe kan bli bedre under sett og skutt dyr, sier rådgiver utmark Geir Modell.

Hjortestammen i Namdalseid vokser noe som tilsier at det kan bli tildelt flere dyr til høstens jakt.
– I fjor var det tildelt 98 dyr og det ble felt 68 noe som gir en fellingsprosent på 69,5. Det er mye hjort i Tøtdal, Brørs, Fjellbygda, Tinglum og Hundseth og de blir flere for hvert år. Fra høsten kan det bli større tildeling av hjort. De største felte hanndyra er mellom 107 og 120 kilo, sier Geir.

Geir sier at det er mye spennende lesning på www.hjorteviltregisteret.no

– Vi jobber for å opprettholde en livskraftig elgbestand i gode leveområder, sier rådgiver utmark Geir Modell.

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse