Elg til besvær for bøndene, spennende for mange

I FLOKK: Ikke rart det går hardt utover fôrmengder når man ser slike elgflokker. Her er 12 voksne dyr og 10 av disse er svære okser.

DERÅS/NAMDALSEID

Store beiteskader av elg gir mindre avlinger for bøndene i Derås på Namdalseid. Flokker på 20-30 dyr er ikke uvanlig på enkelte steder. Spennende for mange, men til besvær for bonden.

Hver kveld er det mange som kjører turer på elgsafari og 30-60 dyr er ikke uvanlig å se på en runde i Deråsområdet. Det er spennende og sensasjonelt for folk å kunne se så mye elg på en gang, men ikke for de som skal dyrke mat til buskapen sin.
– Det er ikke mye sensasjon for oss nei, men vi skjønner folk som legger kveldsturen i området her. Det passerer mange biler hver kveld, sier far og sønn Wibstad.

Frustrert
– Det er altfor mye elg i Fjellbygda, den spiser opp store mengder gras og det blir mye skit i fôret. På enkelte ekrer har vi sikkert 50% mindre avlinger, sier bonde Stein Håvard Wibstad.
Stein Håvard er frustrert over all elg på innjorda, for han og de andre bøndene legger ned et stort arbeid for å skaffe nok vinterfôr til sine husdyr.
– Det er jo litt trasig å se på at elgen spiser opp avlingene, vi har jobbet mye med for eksempel kuskitkjøring og stor kostnad med kunstgjødsel. Akkurat vi får nok fôr, men det er betydelig mindre gras, sier Stein Håvard.

Han og far Evert er nå i full gang med innhøstingen, og de har også et jordstykke inne i Sve.
– For noen år siden hadde vi rundt 60 rundballer der inne som skulle ligge der over vinteren. Da føret ble slik på seinvinteren at vi kunne hente ballene der, fant vi bare plastikk og elgskit, forteller Evert.

Grinder
Alle bønder som plages med at hjorteviltet spiser rundballefôr har prøvd forskjellige tiltak mot skade av fôrballene. To høgder med netting og piggtråd, forskjellige varianter med strømgjerder, men ingen ting nytter. Når elg og hjort har bestemt seg for å finne mat, så er det rett på sak, rundballer er snadder det, og de eldre dyrene lærer opp yngre.

– Har man endelig fått fôret i baller så må man passe på det. Det eneste som hindrer at elg og hjort ikke ødelegger rundballer er byggsikringsgrinder. Vi har alle her investert i mange slike, og det blir fort en kostnad på mellom 50.000 og 100.000 kroner på hver. Det er ei god investering, for det er kostbart å kjøpe rundballer også, sier bonde Stein Håvard Wibstad.

Erstatning
Erstatning for beiteskader av hjortevilt på eng finnes ikke, men man kan søke Fylkesmannen om tilskudd til forebyggende tiltak.
– Dette er vanskelig når det blir store flokker med elg som beiter gras. Det er ikke noe erstatning for tapt fôr, men midler til forebyggende tiltak kan det søkes om hos Fylkesmannen. Hva det måtte bli med elg er vanskelig, det er ikke bare å jage den bort heller, sier rådgiver jordbruk Tove Berit Ostad ved Midtre Namdal samkommune.

 

LITE GRAS: Bonde Stein Håvard Wibstad har store beiteskader, han mener det bare er 50% avling på store områder.

 

STORE UTGIFTER: Bøndene har store økonomiske investeringer mot elgskade på rundballer. – Slike byggsikringsgrinder er det eneste som nytter, sier Stein Håvard og Evert Wibstad.

 

SVÆRE OKSER: var det første vi møtte på, de forsyner seg enormt av saftig gras.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse