Hundseth Mølle AS på Namdalseid investerer 20 millioner i ny produksjonslinje for kraftfôr

Satser stort; daglig Leder Bård Dahle hos Hundseth Mølle er særdeles fornøyd med at det nå skal investeres nesten 20 millioner norske kroner i en ny produksjonslinje på anlegget i Namdalseid.

NAMDALSEID

Ei pressemelding tikket onsdag inn om ei storsatsing ved Hundseth Mølle As på Storåsen.

Styret i Hundseth Mølle AS har besluttet å investere i underkant av 20 mill. i ny produksjonslinje for kraftfôr pellets. Det prosjekteres nå et nybygg i tilknytning til det eksisterende anlegget som vil inneholde en komplett linje for pellets produksjon. Produksjonskapasiteten vil bli doblet og dette vil gi mølla en mye større fleksibilitet i produksjonen. Det vil bli satset på velprøvd teknologi levert av anerkjente leverandører. HMS vil selvsagt være i fokus i dette prosjektet.
De ansatte er selvsagt meget tilfreds med beslutningen!

Dobler produksjon
Det prosjekteres nå et nybygg i tilknytning til det eksisterende anlegget som vil inneholde en komplett linje for pellets produksjon. Produksjonskapasiteten vil bli doblet og dette vil gi mølla en mye større fleksibilitet i produksjonen. Det vil bli satset på velprøvd teknologi levert av anerkjente leverandører. HMS vil selvsagt være i fokus i dette prosjektet.
De ansatte er selvsagt meget tilfreds med beslutningen!

Brann i 2017
Hundseth Mølle opplevde en dramatisk brann i fjor høst som kunne fått alvorlige konsekvenser for møllas framtid og drift. Takket være stor innsats fra ansatte, leverandører og samarbeidspartnere ble avbruddsperioden etter brannen vesentlig kortere enn det man kunne forvente. Brannen satte imidlertid fart i planene for oppgradering av produksjonsutstyret. Det forventes ferdigstillelse av den nye produksjonslinja i løpet av 2019.

Positiv salgsutvikling
En viktig årsak til at denne investeringen nå er vedtatt er at Hundseth Mølle opplever en meget hyggelig salgsutvikling. Fjoråret ble et godt år for Hundseth, og 2018 tegner til å bli enda bedre. Prognosene viser en årsproduksjon av kraftfôr på 17.000 tonn og en totalomsetning for alle varegrupper på til sammen 100 mill.

Stor landbruksaktivitet i regionen
Hundseth Mølle as ligger i et geografisk område med stor landbruksaktivitet. Vår positive utvikling viser at det er behov for en lokal kraftfôrfabrikk som tar imot lokalt produsert korn og omsetter dette videre i markedet. Nedslagsfeltet vårt er i nordre del av Trøndelag, men kundemassen øker også i søndre del av Nordland takket være solid salgsinnsats og god rådgivning. Hundseth Mølle er den nordligste mølla i Norgesfôrkjeden og det er derfor viktig med tilstedeværelse også nordover i nabofylket.

Kontrollert vekst
Ambisjonene til mølla er å vokse volummessig kontrollert og samtidig ta godt vare på eksisterende og nye kunder. En viktig suksessfaktor i omsetning av kraftfôr er å levere et kvalitetsmessig godt produkt sammen med trygg og god rådgivning. Gjennom den nye produksjonslinja vil produktkvaliteten og leveringsevnen bli ivaretatt på en betryggende måte.

Økologisk produksjon
Hundseth Mølle er eneste leverandør av krosset økologisk korn til øko-produsentene i distriktet, og denne produksjonen har vært meget vellykket. Hittil i år har etterspørselen av krosset økologisk korn vært større enn mølla har klart å levere. Det jobbes nå aktivt med å skaffe flere leverandører av økologisk korn til kommende kornsesong.

Hundseth Mølle AS er et heleid datterselskap i konsernet Strand Unikorn AS med hovedkontor på Moelv. Det at konsernet nå velger å satse på Namdalseid viser at konsernet tror på videre vekst og utvikling innen landbruket i Trøndelag. Hundseth Mølle AS ser synergier i det å tilhøre et konsern med solide ressurser innenfor blant annet fagrådgivning, teknologi, økonomi og logistikk. Det jobbes aktivt med å skape god samhandling innenfor konsernet også innenfor markeds- og salgsarbeidet.

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse