Motorsagkurs med fokus på sikkerhet og verneutstyr

F.v. Kursleder Bjørn Øvereng, Karl Aksel Jermstad, Martin Hovik Engen, Bernt Åge Kalnes, Oddvar Mørkved Hustad, Vegard Jermstad, Frank Reppen og Ottar Anton Kaldal (Foto: Tor Bøgseth)

 

NAMDALSEID

Selv om hogstmaskiner ofte er i skogene i Namdalseid er det mange skogeiere som prioriterer å hogge sitt eget tømmer. Motorsag er da et nødvendig redskap og opplæring i bruk av sag, vedlikehold, felleteknikk, sikkerhet er da nødvendig å kunne.

Fredag arrangerte Namdalseid & Flatanger skogeierlag et praktisk hogstkurs.
– Et kurs i hogstteknikk og bruk av motorsag ble arrangert i skogen til Ottar Anton Kaldal. Et kurs i bruk av motorsag med fokus på sikker bruk av utstyr, verneutstyr og krav til sikkerhetsopplæring, forteller leder Tor Bøgseth.
Tor sier at kurset inneholder vedlikehold av motorsag, hvordan holde kjede og sverd i god stand.
– Hogstteknikk der man ser på viktigheten av å felle trærne slik at de enklest mulig kan hentes ut av den som kjører. Kvisteteknikk; hvordan bruke motorsaga på en trygg og sikker måte, sikkerhet i skogen er sentralt, det er basis hele tiden, sier Tor Bøgseth.

Arbeidstilsynets forskrift om «Utførelse av arbeid» av 1. januar 2013 setter krav til sikkerhetsopplæring. Kurset i hogstteknikk er tilpasset sikkerhetskravene for dokumentert opplæring der «normale» felle- og kvisteoperasjoner skal utføres med motorsag.

Etter å ha gjennomført hogstteknikkurset får deltakerne utstedt kursbevis med spesifikasjon av opplæringens innhold. Beviset er deltakerens og arbeidsgiverens dokumentasjon på sikkerhetsopplæringen.
Dokumentasjonen er viktig for at arbeidsgiveren skal vite at hogsten blir utført av folk som har hatt opplæring i sikker bruk av motorsag.

Vegard Jermstad var yngste deltaker på motorsagkurset. (Foto: Tor Bøgseth)

 

Karl Aksel Jermstad ble trygg på motorsagbruk. (Foto: Tor)

 

Martin Hovik Engen er sikker på felling og kvisting. (Foto: Tor)

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse