Saga på Kaldalmoen går så det kviner, høvelen står ikke den heller

Tømmerlass med 50 m³ stort fint sagtømmer nylig ankommet, - 10 dagers arbeid dette, smiler en fornøyd Ottar Anton Kaldal

NAMDALSEID

Siden Kaldalmoen sag i Namdalseid startet opp i januar og ut september har gutta på sagbruket handtert 250 m³ med tømmer. Tømmeret kjøpes, og tirsdag hadde de fått heim et lass på 50 m³ med stort sagtømmer.

– I løpet av ti dager så har vi saget denne lunnen, det er stor etterspørsel på materialer i alle dimensjoner, sier «sagfører» Ottar Anton Kaldal.

Har dere noe store ordrer framover?

Sagbruket leverer materialer i et stort distrikt fra Ranheim, Steinkjer, Namdalseid, Namsos så avstand for å hente materialer skremmer ingen. For å tilfredsstille alle mål har de nå invester i høvel for justering av materialer de selger.

– Vi hadde en ordre til Ranheim med 700 meter 20 mm x 5 tommer, 350 meter med veggkleding og 100 meter med diverse listverk. Det bestilles materialer hele tiden og nå har vi en kjempeordre foran oss til et helt hus. Det er snakk om 15-16.000 meter med materialer i alle dimensjoner. Vi leverer også prekutta, saga i ønskede lengder, så det er bare å sette opp. Nå har vi laga ferdig en bunt 2 x 4 til en kunde av denne typen, og 900 meter justert liggende kledning. Det skal ut denne uka, forteller Ottar Anton.

Fornøyde kunder
Når sagbrukseieren sier vi så mener han sønnen Mattias som er fast ansatt på gården og saga. Sønnen Kristoffer er også med når det passer, men han har egen gård å jobbe på. Da de startet opp med sagbruk var tanken å ha «flere bein» å stå på i bondeyrket. Gården er et melkebruk og har kyllingproduksjon og utmark med litt skog så et sagbruk ville være tingen som tilleggsnæring.

– Vi ser ikke noe stort i å få til et sagbruk, det kan hvem som helst gjøre. Her er det bare å brette opp skjorteermene og la det stå til. Bonden må ha «flere bein» å stå på og ei sag et itj nå mat! Vi starta jo opp i rette tida dersom man ser prisene som ble utover våren/sommeren. Her har vi samme priser som fra januar, lot oss ikke friste med det store prishoppet, vi har det greit. Etterspørselen er stor og kundene er fornøyde, sier sagbrukseieren.

Kjøper tømmer
Siden 2. februar til ut september har de saget 250 m³ tømmer, noe kjøpt, men også tømmer fra egen skog. Er man opprådd for materialer og har eget tømmer er det fullt mulig å få saga det her.

– Leiesaging tar vi også, har ett lass liggende nå, så er det behov så smetter vi det innimellom alt det andre. Kommer det bestilling på spesielle lengder plank eller bordkledning hender det at jeg tar en tur i skogen til Kristoffer og finner ekstra lange store trær. Også tømmer til tømmermannskledning må det være store stokker. Det er også behov for furu og da må jeg også ut på leiting, men det ordner seg alltid, smiler Ottar Anton.

Mange bunter med bakved, selges gjerne som ved.

– Det blir mye bakved når man sager så store kvanta?

– Ja, det blir både bak og sagflis. Baken selger vi i bunter og man får sikker et par 1000 liters sekker ved av bunten. Så er det en bonde oppi Elda som fliser opp og bruker det ute som strø til kjøttfebesetningen. Ellers er den anvendelig til kavellegging. Sagflis blir det 10-12 m³ av i uka og det er noen bønder som henter her. Men er man opprådd for strø så ta kontakt, sier Ottar Anton.

Materialer finnes både ute og inne på sagområdet. Fra høvelen blir det mye fin spon som er egnet til strø for smådyr og annet. At sagbruket på Kaldalmoen har blitt en suksess både for eierne og kundene er ingen tvil. Ottar Anton mener at dette er den eneste gårdssaga i Namdalseid som er i full produksjon og ikke bare sager materialer til eget behov.

– Det er artig at man kan gjøre folk fornøyd. Det er jo også et stikk til de store som styrer materialprisene. Saga vår går bra, billig i drift og alt fungerer som forventet, sier sagfører Kaldal.

Er man interessert i priser og materialdimensjoner har de egen hjemmeside: http://www.kaldalmoensag.no/

– Her er 900 meter liggende dimensjonert kledning som skal ut denne uka.

 

Tømmermannskledning; 200 meter underbord og 200 meter påbord, nylig saget, barken skal bort!

 

Mattias Kaldal er høvlemester, – 1.500 meter med liggende kledning er ferdig her. (Foto: Privat).

 

Ottar Anton bunter sammen listverk til en ventende kunde fra Steinkjer.

 

– Omgjøring av garasje så da skal det til materialer av diverse dimensjoner. Radig å kjøre hi, sier til høyre Arne Jakob Bustadmo og Jonas Aspvik Bustadmo fra Steinkjer.

 

40 kvadrat carport på tur ut til Ranheim. (Foto: Privat)

 

 

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse