Inn på tunet Trøndelag SA – ferietilbud i samarbeid med Namdalseid kommune/BUFDIR og Brattlia Økogård

Inn på Tunet Trøndelag har ferietilbud i samarbeid med Namdalseid kommune/BUFDIR og Brattlia Økogård Bilde fra Brattlia Økogård

SJØÅSEN

Inn på Tunet Trøndelag er en profesjonell tjenesteleverandør. Bonden som medeier og tjenesteprodusent har et faglig fellesskap og nettverk som setter kvalitetskrav og leder tjenesteutviklingen.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har gjennom nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier, gitt Inn på Tunet Trøndelag tilskudd for å arrangere ferieuker på gård til barn i alderen 6-18 år. Det er totalt 20 plasser fordelt på to uker.

Mange barn får ikke de sosiale opplevelsene de trenger fordi familien strever økonomisk og vi, Inn på Tunet Trøndelag, har gleden av å ønske velkommen til gards i ukene 32 (5.-9. august) og uke 41 (7.-11.oktober). Det er totalt plass til 20 personer fordelt over de to ukene. Ferietilbudet er et gratis tilbud til disse familiene – for mer informasjon og innhold samt påmelding til: Trude Refsås: trr@innpatunet.no – følg gjerne linken her: www.innpatunettrondelag.no

Oddveig og Lars på Brattlia økogård i Namdalseid/Sjøåsen har siden 2009 tatt imot barn og unge på gårdshelg og i ferieuker sammen med Inn på Tunet Trøndelag SA og
de gleder seg til å møte nye deltakere til flotte ferieuker.
Brattlia økogård har melkekyr, sauer, griser, kaniner, høner og to katter samt at de har flotte uteområder.

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse