Pressemelding – Full trøkk Namdalen!!

Visit Namdalen melder om at langsiktig finansieringen nå er på plass og en stor milepæl er nådd mht. reiselivssatsingen i Namdalen og destinasjonsselskapet Visit Namdalen SA.

Visit Namdalen har gjennom flere år vært finansiert som et utviklingsprosjekt med uforutsigbare inntekter og ingen fast ansatte. Gjennom det siste året er det sammen med kommunene og reiselivsaktørene blitt jobbet frem en ny forretningsmodell som skal bidra til et mer robust selskap og forutsigbar økonomi slik at man kan få fortsette utvikling av Namdalen som reisemål. Nå har man all forutsetning til å markedsføre Namdalen og reiselivsbedriftene på en målrettet og systematisk måte.

Den nye forretningsmodellen ble fremlagt og enstemmig vedtatt på et ekstraordinært årsmøte i Visit Namdalen 1.12.17. Det er nå avklart at hele 11 av Namdalens 13 kommuner blir med på den nye forretningsmodellen. Med denne modellen kan selskapet nå kunne ansette inntil 2 årsverk fast.

Kommunene som er med er:
Namsos
Fosnes
Overhalla
Flatanger
Vikna
Nærøy
Lierne
Høylandet
Namsskogan
Grong
Røyrvik

De to som ikke er med er:
Leka
Namdalseid

«Reiselivsdirektør i Visit Namdalen, Bente Snildal, er overbevist om at denne modellen vil bidra til å utvikle regionen, vi kan skape flere ulike aktiviteter og bli langt mer attraktiv for tilreisende turister. Turistene ser ikke kommunegrensene, men er opptatt av det som tilbys i hele Namdalen. Derfor er en stor milepæl nådd da man har entes om en samarbeidsmodell mellom kommunene og bedriftene. Visit Namdalen SA ble etablert i 2013 og har til nå tilknyttet seg hele 80 andelshavere. I framtiden vil vi i tillegg jobbe med å utvikle Namdalen som unikt og bærekraftig reisemål, drive med profilmarkedsføring av regionen samt selge reiselivsrelaterte produkter. Dette gleder vi oss til! At 11 eierkommuner har vedtatt å bli med har gitt Visit Namdalen en langt mer bærekraftig basisfinansiering. Det ville vært vanskelig for en kommune å finansiere dette alene. Jo flere som velger å gå sammen i regionen, jo mer stordriftsfordeler har man. Samtidig blir det en langt bedre og mer effektiv bruk av ressurser. 

Visit Namdalen har nå utarbeidet en tjenesteavtale for samtlige eierkommuner. I avtalen står det beskrevet hvilke tjenester vi tilbyr. Vi vil på best mulig måte markedsføre regionen, arrangere presseturer og være en kompetansepartner for kommunene når det gjelder reiserelaterte arbeid og prosjekter. Noen av satsingsprosjektene til destinasjonsselskapet er å gjennomføre utviklingsprosjekter utvikling av salgbare konsept, vandring i indre Namdal og lokalmat i Namdalen som vi mener gir positiv utvikling av regionen. Destinasjonsselskapets viktigste oppgave er profil- markedsføring og salg av reiselivsbaserte produkter og tjenester for medlemsbedriftene i Namdalen. Bente Snildal vil spesielt ønske velkommen til styremedlemmene Hilde Bergebakken (ny styreleder), Skjalg Åkerøy, Camilla Birkeland, Alf Ebbe Andersen og Trygve Ebbing til et spennende og fruktbart samarbeid».

Bente Snildal, reiselivsdirektør
Hilde Bergebakken, styreleder

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse