God vannkvalitet fra kommunens vannverk

Fagleder vann/avløp Jan Roger Kaldahl har et stort ansvar med å holde orden på at vannkvaliteten i kommunen til enhver tid er bra, her ved det nye renseanlegget

NAMDALSEID

Vi drikker vann fra springen, tar oss en dusj og spyler ned i toalettet med den største selvfølge. Grunnen til at vi kan gjøre det er at vi lever i en velsignet vannrik nasjon. Vannkvaliteten til forbrukerne har aldri vært så god som nå, helt i verdenstoppen. Vannverkene analyserer vannprøver før og etter vannbehandlingen samt ute hos abonnenter etter omfattende prøvetakingsprogrammer som Mattilsynet godkjenner som drikkevannsmyndighet.

Fullrensing
Namdalseid Vannverk ble bygget i slutten av 1960 tallet, da med eternitrør som i de senere år er byttet ut med PVC-rør. Her hentes vannet fra Rossetvatnet, der det ble bygget en dam i enden på vannet. Vannverket forsyner abonnenter fra Eldnesset i sør til Sjøåsen i nord og med et stort antall forgreininger rundt i kommunen.

Med hendelser fra forskjellige steder i landet med uheldige omstendigheter angående drikkevann, tok vi turen til renseanlegget og inntaket til Namdalseid Vannverk.

Der jobber fagleder vann/avløp Jan Roger Kaldahl og han forteller at i renseanlegget er det skiftet ut til nye pumper, membran og filter. Vannkvaliteten blir sjekket hver måned i henhold til prøveplan.

– Det er fullrensing, fjerning av humus og partikler før vannet går ut i hovednettet til innbyggerne. Vannprøver blir tatt etter rensing og på faste steder både sørover, nordover og i sentrum i henhold til prøveplan. Vi gjør det vi kan for ikke å få hendelser og vi er nøye med rutinene våre. Vannet blir renset uten kjemikalier, men på våren og forsommeren når vannforbruket blir stort og det må tilsettes råvann, da må det tilsettes litt klor, sier Jan Roger.

Renseanlegget produserer rundt 40m³ reint vann i timen og det brukes 400m³ i døgnet. En person er på vakt hele tiden og dersom en hendelse skulle oppstå får de varsling på mobil og PC.

Kan forekomme
Hendelser på rørnettet som for eksempel lekkasjer kan forekomme, da må vannet desinfiseres med klor etter reparasjoner.
– Dersom slike hendelser oppstår og vi må tilsette kjemikalier må vi være raske med å varsle de sårbare. Da menes det kylling- og eggpodusenter som må få beskjed umiddelbart, dag eller natt. Det varsles også på kommunens hjemmeside, sier fagleder vann/avløp.

For å være sikker på at det ikke finnes noe uhumskheter i nedslagsfeltet til drikkevannskilden, foretar Jan Roger tre-fire inspeksjonsturer rundt Rossetvatnet i løpet av året. Etter Drikkevannforskriften har Mattilsynet tilsyn hvert år.

Tilstanden bra
Fagleder vann/avløp Jan Roger Kaldahl har også tilsyn og kontroll med vannverket på Statland.
– På Statland er nå tilstanden på vannet bra. Vi leita lenge etter feiler og å få vekk disse, men nå er det rettet og det virker bra. Prøvetakingsplan som er godkjent av Mattilsynet følges slavisk hver måned, sier Jan Roger.

Alle forbrukere som ønsker det kan få opplysninger om vannkvaliteten fra sitt vannverk ved å henvende seg til vannverket. Dersom det oppstår en situasjon som gjør at det er usikkerhet om vannet kan ha blitt forurenset, skal vannverkene iverksette varsling av abonnentene i samråd med Mattilsynet og kommunelege.

– Vet man ikke hva dette er og betyr så ikke rør, smiler Jan Roger.

 

Det skulle bare mangle; det er mye vatn i magasinet ved Våttåheia.
Her forberedes filming av grunnen ved dammen, det planlegges nytt inntaksrør, det gamle er fra 1969.

 

Uansett, vi er privilegerte her i vannrike Norge sammenliknet med store deler av verden. Nyt vannet i springen, God sommer!

 

Tegn frivillig abonnement!

Setter du pris på Lokalavisa Fjordtilfjord? Har du lyst til å støtte oss med et lite månedlig beløp?

 

Velg månedlig beløp
Betalingsdetaljer
 
 
 
 
 
Total  

 

Annonse
.
.

FLERE NYHETER

AnnonseAnnonse